အႏုိင္ – အေကာင္းဆုံးေတးမ်ား

အသည္းပုိေလးေပးသနားပါ
လျပည္႔ည
စည္း
သူ႔စကားန႔ဲသူ
ငယ္ေဖာ္
မေဟာင္းေသးပါဘူး
ခ်စ္မာယာ
အခ်စ္ေမတၱာသံေယာဇဥ္
ေၾသာ္ခ်စ္တာကုိး
ပုံေျပာေကာင္းေသာေမာင္႔ခ်စ္သူ
ေနာက္မေခၚေတာ႔ဘူး
ဆူးႏွင္းဆီ

Download Album

Credits : MMCP

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s