ေဇာ္၀င္းထြဋ္ – ေရွ႔ေျပး

သံထည္လိုခိုင္မာေစ
ဘာေၾကာင့္အခ်စ္ေရအ သည္းခြဲတာလည္း
လာမယ္ဆိုေစာင့္မယ္
မေနတတ္ဘူး႐ူးေတာ့မ ယ္
ဆြဲအား
ေမာဟစားသူမ်ား
ပံုရိပ္မ်ား
ေရွ႔ေျပး
မွတ္မိေသးရဲ႔လား
မီးေတာက္အနမ္းမ်ား
စိတ္ဓာတ္မက်နဲ႔
သူေလး
အသစ္တစ္ဖန္
ေက်နပ္ေတာ့ေနာ္

Download Album

Credits : mapu

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s