ေခမီကုိ – ရက္ရက္စက္စက္ေၾကြ

ေရာဂါ
ေသခ်ာရင္ခ်စ္ျပီ
ရက္ရက္စက္စက္ေၾကြ
အကၾကမ္းျပင္
သူပါပဲ
ၾကာေလငါေလရႈး
အခ်စ္စစ္
အိမ္မက္ခူး
က
အိမ္မက္ေတြတုိင္း
နံပါတ္တစ္
ႏူတ္ဆက္ခ်ိန္
Electronic Night

Download Album

Credit : Thant Zin Win

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s