ရိန္းမုိး – အတၱမ်ားရ႔ဲ ခရီး

ပန္းမခူးရ
နင္ငါ႔ကုိမုန္းလုိက္
ေန႔ရက္တုိင္း ခ်စ္ေနမယ္
ေမာင္ရယ္ ေမာင္ရယ္
အတၱမ်ားရ႔ဲ ခရီး
ေႏြကုိခ်စ္ရင္ျပန္လာပါ(၂)
ေမွ်ာ္လင္႔သမွ်
သူေလး
ႏႈတ္ဆက္ခ်င္း(ပုံရိပ္ေဟာင္း)
အနီးဆုံးႏွစ္ေယာက္
က်ိန္စာသင္႔ခ႔ဲခ်စ္သူမ်ား

Download Album

Credit : Sanda

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s