စိုင္းထီးဆိုင္ – ဒီဇင္ဘာနံနက္ခင္း

/.ခ်စ္ၿပံဳးစီျခယ္
//.ဒီဇင္ဘာနံနက္ခင္း
///.လာေခ်ာ့လွည့္ေတာ့ကြယ္
////.မပန္းရယ္ မငိုနဲ႕
5.မုန္းခိုင္းတိုင္းမမုန္းႏိုင္ဘူး
v/.ေနျခည္ထိပ္ထား
v//.ႏွင္းပြင့္သစၥာ
v///.ပန္းဘုရင္မေလး
/x.သဇင္
x.သူဒါေတြမသိပါ
x/.သူသတိရရ မရရ

L>load

Credit : Myanmaronlinemusic

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s