ဆုိေတး (မီးအိမ္ရွင္)

Intro
မီးအိမ္ရွင္
အမွတ္တရေန႔
အေ၀းေရာက္ခ်စ္သူ
ေရႊအိမ္မက္
ဖက္တီးမ
ဟုတ္လုိ႔လား
နင္လိမ္လဲငါခ်စ္တယ္
ဘယ္သူရွိမလဲ
သူငယ္ခ်င္းအခ်စ္
တယ္လီဖုန္း
မုန္းေမ႔မရလုိ႔
တိတ္တိတ္ေလးပါပဲ

SoTay

L>ownload

Credit : Sanda

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s