တြယ္တာရ႔ဲ တြယ္တာ

၁။ဆက္ခ်စ္ေနဆဲပဲ
၂။ေနညိဳခ်ိန္
၃။မေမ႔ရက္လုိ႔
၄။မ်က္လုံး
၅။ခ်စ္လုိ႔ပါ
၆။အိမ္မက္မင္းသမီး
၇။တြယ္တာ
၈။ဒြိဟ
၉။သူ႔အတြက္
၁၀။မေရွာင္ေတာ႔ဘူး
၁၁။၀ိညာဥ္ႏွင္းဆီ
၁၂။ဆရာရ႔ဲဂရုဏာ

Twal

L>ownload

Credit : Sanda

Advertisements

2 Comments on “တြယ္တာရ႔ဲ တြယ္တာ”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s