ဒီဥကၠာ – အဇၥ်တငလ်င္

အမွတ္တရဒုကၡမ်ား
ယုံၾကည္မ႔ဲ
လူ႔စစ္တမ္းေတး
အသည္းခြဲမုိး
ဖ်ားနာျခင္း
တူညီခြင္႔
အလင္းသစ္ေရာ႔ခ္အင္ရုိး
က်ိန္စာခြက္ထဲမွာ
စိတ္ကူး
ခရီးရွည္ခ်ီတက္ျခင္း
ျပဳိလဲသြားျပီ
ေရႊလြမ္းျခင္း

L>load

Credit : Jonesein, Wayne

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s