ရာဇာ၀င္းတင့္ ( ျမန္မာသံစဥ္ေတးမ်ား)

ေမ့ပါႏိုင္
ယဥ္တစ္ကိုယ္မယ္
မၿပီးေသးေသာပန္းခ်ီကား
ျပည္ေတာ္၀င္
ဖူးစာ
ယဥ္တဲ့သဇင္
ကိုယ့္အသက္ရွည္သမွ်ပါ
အသည္းပန္းသခင္
ဟိုအစ္ကိုႀကီးရဲ ့မခင္ႏွင္းဆီ
ဆရာမ
ဘယ္ပန္းခ်ီေရးလို႔မမီ
ဒီသူငယ္မအလွဆံုး

L>load

Credit : Snuo Mwoani

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s