ျဖဴသီ – ပတၱျမားရတုေတးစု(၂)

သုတိမဂၤလာ ျဖဴသီ၊ ရာဇာ၀င္းတင္႔
ခ်စ္ေသာသူသုိ႔
ဖိတ္ေခၚသံ
ခ်စ္သူဘ၀ ျဖဴသီ၊ တုိနီသစ္လြင္
ေမာင္႔၀တၱရား
ဂေႏၵမာတရံ ရာဇာ၀င္းတင္႔
ဘုရားသြားအတူတူ ျဖဴသီ၊ တုိနီသစ္လြင္
ဗုတ္တလုပ္ကန္ေတာ္
ကုိယ္႔အသက္ရွည္သမွ် တုိနီသစ္လြင္

Ruby Anniversary(2)

Credit : Wayne

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s