ေလးျဖဴ – ပါ၀ါ ၅၄

၁။ အသုံးမက်တဲ့ႏွင္းဆီ
၂။ တကုိယ္ေရလြမ္းဆြတ္မႈ
၃။ လတစင္းကုိရူးသြပ္သူ
၄။ ေဆြးေျမ့ည
၅။ အတၱပင္လယ္
၆။ အလြမ္းရဲ႕နတ္သမီး
၇။ ငါရဲ႕စိတ္ကူး
၈။ အေတာင္ပံတစ္စုံရဲ႕စြမ္းအား
၉။ မုိက္မဲေသာအခ်စ္
၁၀။ အၿငိဳးအင္အား
၁၁။ မ်က္ရည္မ်ား၏ေနာက္ကြယ္
၁၂။ ေနာက္ဆုံးရထား

L>load

Credit : Original Uploader

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s