ေလးျဖဴ (က်ိန္စာ)

ရင္ခုန္လုိက္တုိင္း
ေနျခည္
ကံၾကမၼာဓားခ်က္မ်ား
အခ်စ္ဒဏ္
ေသြးရႈးေသြးတန္းေန႔မ်ား
ၾကယ္စင္မ်ားရ႔ဲလမ္း
က်ိန္စာ
ေ၀းလြန္းေသာ္လည္း
အေ၀းကခ်စ္သူ
အရုိင္းအစုိင္း
မံမီမ်ား
အတုံ႔

L>load

Credit : Original Uploader

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s