ေလးျဖဴ (သားေကာင္)

၀၁။ ဂီတအဥ​ၨလီ
၀၂။ မင္းကိုခ်စ္လို႕
၀၃။ သားေကာင္
၀၄။ ျပန္လာပါေတာ့
၀၅။ လြင္တီးေခါင္
၀၆။ စိမ္းရက္ေလျခင္း
၀၇။ အခ်စ္၏လက္မ်ားျဖင့္
၀၈။ ေရႊေတာင္ပံ
၀၉။ လြမ္းသူ႕အိပ္မက္
၁၀။ အေတြးသက္သက္

L>ownload

Credit : Original Uploader

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s