ေဇာ္ပုိင္ – ပင္လယ္ျမိဳ႔ျပ

1.မ်က္၀န္းညိဳ
2.မင္းယုံပါ
3.ပင္လယ္ျမိဳ႔ျပ
4.အလြမ္းပင္လယ္
5.အၾကင္နာဧည္႔သည္
6.ေဆာင္းခုိငွက္
7.ကၽြန္ေတာ႔္ခ်စ္သူ
8.အယူခံသီခ်င္း
9.ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္း
10.ဆုေတာင္းတုိင္းသာျပည္႔ရင္
11.စိတ္ကူး
12.ပန္းကေလးရ႔ဲခ်စ္သူ

Download

Credit : Axlerose

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s