ဆုန္သင္းပါရ္ – အသစ္

၀၁ ရပါတယ္
၀၂ ေႀကြတဲ့အထိ
၀၃ ေမ့လုိက္
၀၄ အမွတ္ရမွာပါ
၀၅ သနားရင္
၀၆ ကုလားအုတ္ပုံျပင္
၀၇ ဘ၀မီးအိမ္
၀၈ ပုံေသနည္း
၀၉ မေခၚရက္ဘူး
၁၀ မျမင္ရတဲ့ အျပစ္မ်ား
၁၁ ယုံႀကည္ရင္းနဲ႔
၁၂ အိမ္လြမ္းနာ

STP

L>ownload

Credit : http://music.all-channel.com/

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s