ဥာဏ္လင္းေအာင္ – သူစိမ္းလူ (၂၀၁၂)

၀၁။ ရႈပ္ပြေနေသာေန႔စြဲမ်ား
၀၂။ သူငယ္ခ်င္းအတြက္သီခ်င္း
၀၃။ ျပန္ခ႔ဲေတာ႔
၀၄။ မင္းတစ္ေယာက္တည္းပဲ
၀၅။ ငါဘာလဲ ဘယ္လဲ
၀၆။ အတြင္းေရာဂါ
၀၇။ ေဆာင္းညပုံျပင္
၀၈။ တကယ္လမ္းခြဲတ႔ဲသီခ်င္း
၀၉။ သူစိမ္းလူ
၁၀။ အရုိးခံ
၁၁။ လြမ္းေနတ႔ဲသူ
၁၂။ လမ္းခြဲ
NLA

Credit : mamc

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s