နီနီခင္ေဇာ္ {မာရီယုိ – ၂၀၁၃}

၀၁။ မာရီယုိ
၀၂။ ရက္စက္သြားသူ
၀၃။ ေလယာဥ္ပ်ံ
၀၄။ အသည္းမခြဲပါန႔ဲ
၀၅။ မုိးစက္ေလး
၀၆။ မခြဲခင္
၀၇။ ေန၀င္ခ်ိန္
၀၈။ အခ်စ္ဆုံးလုိ႔ ေခၚႏုိင္မလား
၀၉။ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ
၁၀။ အခ်စ္မွာက်ရႈံးခ်ိန္
၁၁။ အထာမနပ္တ႔ဲသူ
၁၂။ ထုိင္ထ

Ni Ni Khin Zaw

Mediafire

Credit : mamc

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s