ေနာေနာ္ – ေလးေလးနက္နက္

၂၀၁၃

၀၁။ေက်နပ္တယ္
၀၂။ဒီထက္ပုိျပီး
၀၃။ေလဟာနယ္
၀၄။ခဏမ်က္စိမွိတ္ျပီး
၀၅။ညခ်စ္သူ
၀၆။ရုိးရုိးေလးပဲ
၀၇။အဆိပ္န႔ဲလူ
၀၈။မလာခ်င္ပါန႔ဲ
၀၉။ဆုံးရႈံး
၁၀။အသည္းကြဲမုိက္ကရုိဖုန္း
၁၁။စဥ္းစား
၁၂။မွားတယ္
၁၃။ေလးေလးနက္နက္

Credit : alxerose

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s