ခင္စုစုႏုိင္ – ခ်စ္ျမဲအတုိင္းခ်စ္မယ္

၂၀၁၃

Khin Su Su Naing
ဘယ္သူေတြေမးေမး
ခ်စ္ျမဲအတုိင္းခ်စ္မယ္
ငါတုိ႔ေဘးနားကအနာဂတ္မ်ား
အလြမ္းရ႔ဲ အေ၀း
အျမဲတမ္းခ်စ္မယ္႔သူ
မကတက္ဘူး
ငါ႔ဘ၀ ငါ႔အိန္ဂ်ယ္
ေမ႔လုိက္
ဖြင္႔ေျပာေတာ႔ေလ
မင္းန႔ဲတုိ႔န႔ဲ
ေဆြး
ေသြးစြန္းအခ်စ္

Credit : mamc

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s