ေက်ာ္သီဟ – ေျပာျပခ်င္တယ္ (၂၀၁၃)

၀၁။ ယုံၾကည္ေသာအခ်စ္မ်ား
၀၂။ Wanna tell you
၀၃။ ဟယ္လုိဟယ္လုိ
၀၄။ လဲကြဲကုန္ျပီ
၀၅။ တံတုိင္း
၀၆။ သစၥာေဖာက္
၀၇။ ခုိင္ျမဲၾကတယ္
၀၈။ မင္းအေ၀း
၀၉။ အခါလြန္ခ်စ္သူမ်ား (Feat. နီနီခင္ေဇာ္)
၁၀။ ခ်စ္စိတ္
၁၁။ ျပန္ခ႔ဲပါ
၁၂။ သခင္

KTH

Credit : Ko Ehlar

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s