ညီမင္းခုိင္ – လက္ခံမွာလား

 1. အဆင္သင္႔ပါပဲ
 2. ႏြယ္နီ
 3. လက္ခံမွာလား
 4. အေရးမၾကီးပါဘူး
 5. ရွင္သန္ေနမယ္
 6. သက္ဆုံးတုိင္
 7. တည္ျမဲေစ
 8. ခ်စ္မိလုိ႔မ်ား
 9. သံသရာအဆုံးထိ
 10. စူးစူးရွရွ
 11. မနက္ျဖန္မ်ားရ႔ဲ နတ္သမီး
 12. မင္းရ႔ဲ တန္ဖုိး

NMK

Download On Mediafire

Credit : Original Source

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s